ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ซอยประชานาวี และคืนสภาพถนน คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/02/2562)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมห้องปฎิบัติงานสำนักงานอาคาร 2 สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ (25/08/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการปรับปรุงห้องประชุมลำโขง สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ (25/08/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนน 5 ธันวา (ด้านขวา) หมู่ 13 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ (25/08/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนประชานิยมต่อจากเดิม ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (25/08/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ (25/08/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนคูเมือง จุดเริ่มต้นที่ถนน 5 ธันวา ชุมชนบ่อแก้ว (ฝั่งขวามือ) หมู่ 6 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ (25/08/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนมณีโกมลจากซอยประชาจรัลถึงถนนมิตรภาพ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ (25/08/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/08/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 (19/06/2560)