สัญญาอื่นๆ
ซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา ม.3 บ้านเกาะตา และ ม.4 บ้านห้วยเงาะ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 9 รายการ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด