สัญญาอื่นๆ
สัญญาซื้อขายไม้ยางพารา สวนป่าคลองท่อม จังหวัดกระบี่ แปลงปี 2534/2521 เนื้อที่ 393.17 ไร่ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างป้อม ซุ้มป้าย และรั้วด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 แห่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายไม้ยางพารา สวนป่าพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แปลงปี 2530 (แปลงเดิม 2519, 2520) และแปลงปี 2531 (แปลงเดิม 2521) รวมเนื้อที่ 469.65 ไร่ สวนป่าพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายไม้ยางพารา สวนป่าคลองท่อม จังหวัดกระบี่ แปลงปี 2534/2521 เนื้อที่ 495 ไร่ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายไม้ยางพารา สวนป่าท่าแซะ จังหวัดชุมพร แปลงปี 2534 เนื้อที่ 283.89 ไร่ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายไม้ยางพารา สวนป่าพรุดินนา จังหวัดกระบี่ แปลงปี 2535 เนื้อที่ 313.76 ไร่ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายไม้ยางพารา สวนป่าวังวิเศษ จังหวัดตรัง แปลงปี 2532/18 เนื้อที่ 388.66 ไร่ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ CAT D 5 ทน. 4 - 12 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ ตากแทรคเตอร์ ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ 12/2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ 11/2560 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท นิยมพาณิชลำปาง จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งใบมีดดันดินหน้า จำนวน 3 คัน วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ 10/2560 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตภัณฑ์ลำปาง ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าโรงงาน จำนวน 40 รายการ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ 7/2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเคลียร์ ซัพพลาย จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ที่นอนสปริง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท ที่นอนปีนัง เชียงใหม่ จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ 8/2560 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตภัณฑ์ลำปาง จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันตินันท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท สอาดกรุ๊ป จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายน้ำยางพาราสด สวนป่าหลังสวน จ.ชุมพร วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ออป.ใต้ 6/2560 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท ไฮ-เท็กซ์ รับเบอร์ จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายน้ำยางพาราสด สวนป่าสลุย-ท่าแซะ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ออป.ใต้ 5/2560 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท พี เจ รับเบอร์ จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายน้ำยางพาราสด สวนป่าท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ 8/2560 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท ไฮ-เท็กซ์ รับเบอร์ จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายน้ำยางพาราสด สวนป่ากาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ออป.ใต้ 7/2560 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท ไฮ-เท็กซ์ รับเบอร์ จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายน้ำยางพาราสด สวนป่าพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ออป.ใต้ 15/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท เมืองใหม่กัตทรี จำกัด (มหาชน) ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายน้ำยางพาราสด สวนป่าอ่าวลึก จ.กระบี่ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ออป.ใต้ 11/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท เมืองใหม่กัตทรี จำกัด (มหาชน) ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายน้ำยางพาราสด สวนป่าอ่าวตง จ.ตรัง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่่ ออป.ใต้ 13/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท เมืองใหม่กัตทรี จำกัด (มหาชน) ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายน้ำยางพาราสด สวนป่าเหนือคลอง จ.กระบี่ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ออป.ใต้ 9/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท เมืองใหม่กัตทรี จำกัด (มหาชน) ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายน้ำยางพาราสด สวนป่าสินปุน จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ออป.ใต้ 16/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท เมืองใหม่กัตทรี จำกัด (มหาชน) ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายน้ำยางพาราสด สวนป่าวังวิเศษ จ.ตรัง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ออป.ใต้ 12/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท เมืองใหม่กัตทรี จำกัด (มหาชน) ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายน้ำยางพาราสด สวนป่าพรุดินนา จ.กระบี่ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ออป.ใต้ 10/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท เมืองใหม่กัตทรี จำกัด (มหาชน) ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายน้ำยางพาราสด สวนป่าบางขัน จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ออป.ใต้ 14/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท เมืองใหม่กัตทรี จำกัด (มหาชน) ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายปุ๋ยเคมี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งวดที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ ร้านเวียงสระการเกษตร ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายปุ๋ยเคมีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ออป.กลาง 3/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ นางขวัญน้ำ รัฐนิยม ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม้ดีมีค่า (ไม้พะยูง) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ออป.กลาง 4/2559 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ส.กม. 6/2560 ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายรถบรรทุกเทรลเลอร์ ขนาด 12 ล้อ จำนวน 1 คัน วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ส.คช. 34/2559 ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กับบริษัท วิจิตรณรงค์ กลการ จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ส.คช. 37/2559 ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กับบริษัทนิยมพาณิชลำปาง จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายชุดครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ส.คช. 30/2559 ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริปัญญาเทรดดิ้ง ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายชุดครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ส.คช. 42/2559 ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัควัต เทรดดิ้ง ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายชุดครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ส.คช. 31/2559 ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กับ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายชุดครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ส.คช. 43/2559 ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายชุดครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ส.คช. 36/2559 ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายชุดครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ส.คช. 32/2559 ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ส.คช. 44/2559 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีเอสจักรกล ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบ Internet Fiber Obtic เพื่อรองรับ cctv wifi ที่สำนักงานโรงช้างต้น วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ส.คช. 2/2560 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท โปรเทค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาโครงการต่อเติมและก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ส.คช. 35/2559 ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชพฤกษ์ วิศวกรรมกรุ๊ป ... อ่านต่อ
สัญญารับเหมาก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ท่อส่งน้ำ ถังกักเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ส.คช. 41/2560 ระว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะฉัตรก่อสร้าง ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บรักษาอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 แห่ง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ส.คช. 17/2560 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บรักษาอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 แห่ง ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชพฤกษ์ วิศวกรรมกรุ๊ป จำกัด ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างปลูกป่าบนพื้นที่ 97 ไร่ (ต้นไม้ 25,000 ต้น) บริเวณสวนป่าแม่จาง ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2560 เป็นเงิน 1,451,990.- บาท ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาเพื่อตรวจรับรองระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain Of Custody : CoC) ตามมาตรฐานสากล ของโรงงาน จำนวน 5 แห่ง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายไม้ยูคาลิปตัสระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กับบบริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สัญญาซื้อขายไม้ยางพาราของงานสวนป่าอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ แปลงปี 2532 เนื้อที่ 291 ไร่ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายไม้ยางพาราของงานสวนป่าอ่าวตง จังหวัดตรัง แปลงปี 2527 เนื้อที่ 265 ไร่ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สัญญาซื้อขายไม้ยางพารา สวนป่าพรุดินนา จังหวัดกระบี่ แปลงปี 2530 เนื้อที่ 300 ไร่ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สัญญาซื้อขายไม้ยางพารา สวนป่าพรุดินนา จังหวัดกระบี่ แปลงปี 2530 เนื้อที่ 269.85 ไร่ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายไม้ยางพารา สวนป่าพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมเนื้อที่ 466.87 ไร่ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าห้วยแร้งขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 สัญญาเลขที่ ออป.กลาง1/2560 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด