สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Email: saraburi_fish@yahoo.com, Fpo-saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi เบอร์ติดต่อ 036 340 742
... อ่านทั้งหมด