ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น IV-3065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น FS-1370 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาดเล็ก 12 ที่นั่ง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด