ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น IV-3065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด