ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2561 งวดที่ 1 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด