ประกาศ อ.อ.ป. ครั้งที่ 18/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ออป.ใต้ ครั้งที่ 19/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมชั้นเดียว วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด