ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รวม 4 รายการ ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย โครงการ ดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด