ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ซอยประชานาวี และคืนสภาพถนน คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนคูเมือง จุดเริ่มต้นที่ถนน 5 ธันวา ชุมชนบ่อแก้ว (ฝั่งขวามือ) หมู่ 6 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมห้องปฎิบัติงานสำนักงานอาคาร 2 สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการปรับปรุงห้องประชุมลำโขง สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนมณีโกมลจากซอยประชาจรัลถึงถนนมิตรภาพ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนน 5 ธันวา (ด้านขวา) หมู่ 13 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนประชานิยมต่อจากเดิม ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนท่าบ่อสำราญ จากถนนมิตรภาพถึงถนนริมโขง อำเภอท่าบ่อ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนมณีโกมลจากแยกพาณิชย์บำรุง ถึงถนนแก้ววรวุฒิ อำเภอท่าบ่อ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเลียบวัด จากถนนผดุงสามัคคีถึงถนนมิตรภาพ อำเภอท่าบ่อ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกภายในศูนย์ราชการเทศบาลเมืองท่าบ่อ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเลียบแม่น้ำโขง หมู่ 8 จากสามแยกถนนท่าเสด็จถึงโรงน้ำแข็ง วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนแก้ววรวุฒิ จากหกแยกถึงสี่แยกถนนท่าเสด็จ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการปรัปบรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนนิกรประสิทธิ์ต่อจากเดิม เริ่มจากซอยนิกรประสิทธิ์ 10 ถึงสุดเขตเทศบาล วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการก่อสร้างกันสาดโครงหลังคาอาหารตลาดสด (ฝั่งด้านทิศตะวันตก) ต.ท่าบ่อ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 3 (ต่อจากเดิม) ต.น้ำโมง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนคูเมือง ต.ท่าบ่อ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสงจันทร์ ต.น้ำโมง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนรอบวัดอรัญญวาสี หมู่ 6 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยชุมชนนิกรประสิทธิ์ หมู่ 11 ต.ท่าบ่อ จากแยกนิกรประสิทธิ์ ถึงแยกถนนท่าบ่อ - บ้านผือ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการขยายถนน ห้าธันวา จากถนนมิตรภาพถึงรอบวัดอรัญญวาสี ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด