ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ซอยประชานาวี และคืนสภาพถนน คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนคูเมือง จุดเริ่มต้นที่ถนน 5 ธันวา ชุมชนบ่อแก้ว (ฝั่งขวามือ) หมู่ 6 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
... อ่านทั้งหมด