ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนคูเมือง จุดเริ่มต้นที่ถนน 5 ธันวา ชุมชนบ่อแก้ว (ฝั่งขวามือ) หมู่ 6 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมห้องปฎิบัติงานสำนักงานอาคาร 2 สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
... อ่านทั้งหมด