ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมซอยที่ 25 หมู่ที่ 6 บ้านไก่แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมซอย 10 หมู่ที่ 1 บ้านปะโคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมซอย 25/1 หมู่ที่ 6 บ้านไก่แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมถนนพนังชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้านปะโคเหนือโดย วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมซอย 10 หมู่ที่ 1 บ้านปะโคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้า OTOP พร้อมป้าย วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคา 2560 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ไม่มีการประกาศสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศสอบราคา 2559 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศสอบราคา ปี 2558 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด