สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ...
แบบ สขร.1 (เม.ย.64) วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (มี.ค.64) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ก.พ.64) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ม.ค.64) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แบบ สขร. (ธ.ค.63) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (พ.ย.63) วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ต.ค.63) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ก.ย.63) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ส.ค.63) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ก.ค.63) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (มิ.ย.63) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (พ.ค.63) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (เม.ย.63) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (มี.ค.63) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ก.พ.63) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ม.ค.63) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ธ.ค.62) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (พ.ย.62) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ต.ค.62) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ก.ย.62) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ส.ค.62) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ก.ค.62) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (มิ.ย.62) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (พ.ค.62) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (เม.ย.62) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (มี.ค.62) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ก.พ.62) วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ม.ค.62) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ธ.ค.61) วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (พ.ย.61) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ต.ค.61) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ก.ย.61) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ส.ค.61) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ก.ค.61) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (มิ.ย.61) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (พ.ค.61) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (เม.ย.61) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (มี.ค.61) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ก.พ.61) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ม.ค.61) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ธ.ค.60) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (พ.ย.60) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ต.ค.60) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 (ต.ค.61)  
... อ่านทั้งหมด