นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของผู้บริหาร วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
นโยบายนายก อบต. วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด