ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
รายงานผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าคลองท่อม โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมของสวนป่ากาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ชุด วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 งวดที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินหน้า จำนวน 3 คัน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผลการพิจารณาประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินหน้า จำนวน 3 คัน ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมีบำรุงต้นยางพารา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ออป.กลาง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานสำนักงาน ออป.เขตศรีราชา วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตามประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา ครั้งที่ 5/2560 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาจัดซื้อไฟสนามโซล่าเซลล์ตั้งพื้น ออป.เขตศรีราชา วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าโรงงานของส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้แม่เมาะ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาก่อสร้างโกดังเก็บรักษาอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 แห่ง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อสร้างเทงานคอนกรีตทางเท้าบ้านพักพนักงาน จำนวน 1 แห่ง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาเพื่อตรวจรับรอง FSC CoC โรงงาน จำนวน 5 แห่ง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตามประกาศสำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเพื่อตรวจรับรองระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC) ตามมาตรฐานสากล (Forest Stewardship Council) จำนวน 5 แห่ง ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาจัดจ้างติดตั้งระบบ Internet Fiber Obtic เพื่อรองรับ cctv wifi ที่สำนักงานโรงช้างต้น จำนวน 1 หน่วย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ CAD D 5 ทน 4-12 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ทน.4-34 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่นอนสปริงของงานสวนป่าดอยบ่อหลวง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ งานสวนป่าดอยบ่อหลวง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ อ.อ.ป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 งวดที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ออป.เหนือบน วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทชุดป้องกันอันตรายจากการใช้เลื่อยยนต์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลช้าง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาจัดจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ท่อส่งน้ำ ถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมและก่อสร้างฯ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทรลเลอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาเตรียมพื้นที่สวนป่าพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แปลงปี 2529/19 พื้นที่ 149.09 ไร่ ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาเตรียมพื้นที่สวนป่ากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แปลงปี 2534/21 พื้นที่ 80.80 ไร่ แปลงปี 2533/22 พื้นที่ 77.29 ไร่ รวมพื้นที่ 158.09 ไร่ ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาเตรียมพื้นที่สวนป่าทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แปลงปี 2529/22 พื้นที่ 35.28 ไร่ แปลงปี 2530/23 พื้นที่ 38.50 ไร่ รวมพื้นที่ 101.78 ไร่ ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาสอบราคากล้าไม้ยูคาลิปตัสพร้อมปลูก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตามประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา ครั้งที่ 16/2559 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2559 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด