ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยอินตาอุทิศ (ทั้งด้านซ้าย-ด้านขวา) หมู่ 11 ต.ท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด