ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมธุรกิจพลังงาน ปรับสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และ ดีเซล บี7 เป็นร้อยละ 6
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมธุรกิจพลังงาน ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และ บี 7 เป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6 เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กรมธุรกิจพลังงาน โทร 08 6609 8154 เชื่อมโยง ...
ข่าวสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 8 เดือนของปี 2564 (มกราคม-สิงหาคม)
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564
นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวถึงภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 8 เดือนของปี 2564 (มกราคม-สิงหาคม) ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.4 โดยสาเหตุสำคัญมาจากการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ที่ลดลงร้อยละ 48.1 และการใช้กลุ่มเบนซินที่ลดลงร้อยละ 7.3 สำหรับการใช้กลุ่มดีเซลลดลง อ่านต่อ ...
ประกาศ กรมธุรกิจพลังงาน ขอแจ้ง งดรับ-ส่งเอกสาร ณ สถานที่ทำการ และช่องทางไปรษณีย์ (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมธุรกิจพลังงาน ขอแจ้ง งดรับ-ส่งเอกสาร ณ สถานที่ทำการ และช่องทางไปรษณีย์ (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้? ท่านสามารถส่งเอกสาร? ได้ตามช่องทางที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง วิธีการยื่นเอกสาร การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การแจ้งประกอบการและการรับ – ส่ง เอกสารกับกรมธุรกิจพลังงาน (ลงวันที่ 22 กันยายน 2564) และติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ กรมธุรกิจพลังงาน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2794 4000 อ่านต่อ ...
ข่าวสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 7 เดือนของปี 2564 (มกราคม-กรกฎาคม)
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564
นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวถึงภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 7 เดือนของปี 2564 (มกราคม-กรกฎาคม) ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.0 โดยสาเหตุสำคัญมาจากการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ที่ลดลงร้อยละ 50.3 และการใช้กลุ่มเบนซินที่ลดลงร้อยละ 4.2 สำหรับการใช้กลุ่มดีเซลลดลงร้อยละ 3.4 น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 น้ำมันก๊าดเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 และ NGV ลดลงร้อยละ 15.8 อ่านต่อ ...
กรมธุรกิจพลังงาน ขอเรียนชี้แจงว่า "กรมฯมิได้ขอรับการสนับสนุน? ในการจัดทำหนังสือ วารสารใดๆทั้งสิ้น"
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ตามที่ได้มีสำนักพิมพ์ส่งหนังสือไปตามบริษัท เพื่อขอรับการสนับสนุนในการจัดพิมพ์หนังสือ เพื่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ในหนังสือ "รู้ค่าพลังงาน" (ฉบับครบรอบ 19 ปี กระทรวงพลังงาน และ กรมธุรกิจพลังงาน) กรมธุรกิจพลังงาน ขอเรียนแจ้งว่า กรมฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักพิมพ์ที่แอบอ้างชื่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อจัดทำหนังสือ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายกับกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
... อ่านทั้งหมด