ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน 49 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565
โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน 49 สายทาง ราคากลางเป็นจำนวนเงิน 2,004,894.83 บาท เชื่อมโยง ...
งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลนางลือขอประกาศรายงานการเงินรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ตามรายละเอียดแนบท้าย เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน เชื่อมโยง ...
งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2565
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลนางลือขอประกาศรายงานการเงินรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2565 ตามรายละเอียดแนบท้าย เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันร์ เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียน วัดซีนทางเลือก ชิโนฟาร์ม อบจ.ชัยนาท
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท Press Release Chainat Provincial Aaministration Oganization ประชาสัมพันร์ เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียน วัดซีนทางเลือก ชิโนฟาร์ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จำนวน 10,000 คน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ได้รับการจัดสรรวัคนทางเลือก ชิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยนาท และไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน โดยกำหนดให้ ลงทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์ wwพ.ชัยนาทชัยชนะ.com ในวันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ได้จัดสรรสัดส่วนแยกเป็นรายอำเภอ ตามจำนวนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยให้ผู้ลงทะเบียนเลือกอำเภอตามภูมิลำเนาในบัตรประจำตัวประชาชน https://www.xn--b3caa4cjd2dd2kcej.com/ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด