ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดสระบุรี
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
หนังสือแจ้งส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี เร่งดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสระบุรี เร่งดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
... อ่านทั้งหมด