ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2547
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
... อ่านทั้งหมด