ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของ อบต.ลำปำ (จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา)
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของ อบต.ลำปำ (จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา) เชื่อมโยง ...
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เชื่อมโยง ...
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ) เชื่อมโยง ...
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ) เชื่อมโยง ...
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของ อบต.ลำปำ
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของ อบต.ลำปำ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด