ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของการร้องเรียน/อุทธรณ์ออนไลน์ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565
แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของการร้องเรียน/อุทธรณ์ออนไลน์ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เชื่อมโยง ...
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ เชื่อมโยง ...
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" เชื่อมโยง ...
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส ตอน ข้อมูลข่าวสาร ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน เชื่อมโยง ...
ติดต่อ สขร.
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 หากท่านต้องการติดต่อกับ สขร. ติดต่อได้ที่ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด