ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 10 เดือนของปี 2564 (มกราคม-ตุลาคม) (29/11/2564)
กรมธุรกิจพลังงาน ปรับสัดส่วนผสมไบโอดีเซล ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วทุกชนิดเป็นร้อยละ7 (28/11/2564)
การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประจำปี 2565 (02/11/2564)
กรมธุรกิจพลังงาน ขอแจ้งการยื่นเอกสารกับกรมธุรกิจพลังงาน (01/11/2564)
สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 9 เดือนของปี 2564 (มกราคม-กันยายน) (01/11/2564)
กรมธุรกิจพลังงาน ปรับสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และ ดีเซล บี7 เป็นร้อยละ 6 (11/10/2564)
ข่าวสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 8 เดือนของปี 2564 (มกราคม-สิงหาคม) (02/10/2564)
ประกาศ กรมธุรกิจพลังงาน ขอแจ้ง งดรับ-ส่งเอกสาร ณ สถานที่ทำการ และช่องทางไปรษณีย์ (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (27/09/2564)
ข่าวสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 7 เดือนของปี 2564 (มกราคม-กรกฎาคม) (30/08/2564)
กรมธุรกิจพลังงาน ขอเรียนชี้แจงว่า "กรมฯมิได้ขอรับการสนับสนุน? ในการจัดทำหนังสือ วารสารใดๆทั้งสิ้น" (24/08/2564)