ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (23/12/2565)
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ออนไลน์) (24/11/2565)
เมื่อวันพุธที่ 9 พ.ย. 65 กรมอนามัยได้เข้าร่วมประชุมโครงการให้ความรู้การจัดการข้อร้องเรียน และพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค (09/11/2565)
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 65 กรมอนามัยจัดประชุมคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเบซิล ชั้น 3 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี (02/11/2565)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี (01/11/2565)
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก "กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ" ด้วยความยินดียิ่ง (7 ก.ย.65) (06/09/2565)
ขอความร่วมมือคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (05/09/2565)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 (6 ปีซ้อน 2560 - 2565) (18/08/2565)
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก "กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม" ด้วยความยินดียิ่ง (7 ก.ค.65) (04/07/2565)
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก "สำนักงานสถิติแห่งชาติ" ด้วยความยินดียิ่ง (28 มิ.ย.2565) (22/06/2565)