ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (17/03/2565)
แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของการร้องเรียน/อุทธรณ์ออนไลน์ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร (17/03/2565)
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) (23/08/2564)
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส (13/07/2564)
ติดต่อ สขร. (13/07/2564)
"ข้อความโฆษณา" เรื่องใกล้ตัวที่คุณอาจไม่รู้ (30/03/2564)
จองรถแล้วไม่ได้รถ แถมถูกหักเงินจอง (30/03/2564)
ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องใส่ใจในสัญญา รู้ทัน ป้องกันผู้รับเหมาเบี้ยว ทิ้งงานก่อสร้างบ้าที่ไม่แล้วเสร็จ (30/03/2564)
สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (E-training) (12/05/2563)
E-training พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (16/03/2563)