- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ใบสั่งจ้างเลขที่ สล.68/66 เรื่อง จ้างงานซ่อมแซมสาย Fiber Optic อาคารกรมอนามัย จำนวน 1 งาน (16/01/2566)
ใบสั่งจ้างเลขที่ สล.66/66 เรื่อง จ้างงานสติ๊กเกอร์กระจก จำนวน 1 งาน (13/01/2566)
ใบสั่งซื้อเลขที่ สล.61/66 เรื่อง จัดซื้อถังขยะ ขนาด 87 ลิตร และขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 งาน (13/01/2566)
ใบสั่งซื้อเลขที่ สล.62/66 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 10 คิว จำนวน 1 เครื่อง (13/01/2566)
ใบสั่งซื้อเลขที่ สล.63/66 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สมาร์ททีวี 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (13/01/2566)
ใบสั่งซื้อเลขที่ สล.64/66 เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (13/01/2566)
ใบสั่งซื้อเลขที่ สล.65/66 เรื่อง จัดซื้อเครื่องดับเพลิง จำนวน 64 เครื่อง (13/01/2566)
ใบสั่งซื้อเลขที่ สล.59/66 เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน (06/01/2566)
ใบสั่งซื้อเลขที่ สล.58/66 เรื่อง ซื้อวัสดุคงคลัง จำนวน 1 งาน (05/01/2566)
ใบสั่งซื้อเลขที่ สล.57/66 เรื่อง ซื้อกระดาษเช็ดหน้า/กระดาษเช็ดมือ จำนวน 1 รายการ (28/12/2565)