ปีงบประมาณ 2566
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2566 (รอรายงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566) (31/03/2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (รอรายงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566) (28/02/2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2566 (รอรายงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566) (31/01/2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2565 (รอรายงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566) (31/12/2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (รอรายงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566) (30/11/2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2565 (รอรายงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566) (31/10/2565)