ปีงบประมาณ 2562
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน กันยายน 2562 (30/09/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน สิงหาคม 2562 (31/08/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน กรกฎาคม 2562 (31/07/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน มิถุนายน 2562 (30/06/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน พฤษภาคม 2562 (31/05/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน เมษายน 2562 (30/04/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน มีนาคม 2562 (31/03/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (28/02/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน มกราคม 2562 (31/01/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) รอบเดือน ธันวาคม 2561 (31/12/2561)