นโยบาย
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
นโยบายอธิบดีกรมอนามัย "3มุ่ง 2เร่ง 1ยก" ขับเคลื่อนงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (05/10/2565)
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (30/09/2565)
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565 (19/05/2565)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (28/01/2565)
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10/01/2565)
นโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (13/12/2564)
นโยบายอธิบดีกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (03/11/2564)
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (30/09/2564)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย (23/09/2564)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (28/12/2563)