นโยบายผู้บริหาร
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำแถลงนโยบายของสิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (10/04/2560)