การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความลับของทางราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สปน.
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด