ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กรกฏาคม 2564 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลนางลือ ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 5 บทความ ดังนี้ 1. บทความเรื่อง เสียภาษีเท่าไร 2. บทความเรื่อง ค่าปรับไปไหน 3. บทความเรื่อง ทำไมสั่งไม่ฟ้อง 4. บทความเรื่อง บัตรผีหรือเปล่า 5. บทความเรื่อง เอกสารลับ เปิดได้ไหม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 5 บทความ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลนางลือ ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 5 บทความ ดังนี้ 1. บทความเรื่อง ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว 2. บทความเรื่อง รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน 3. บทความเรื่อง อยากได้เอกสารในสำนวนคดี 4. บทความเรื่อง ใครพิจารณาเรื่องผม 5. บทความเรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้ไหม http://www.oic.go.th/web2017/bookshell_consultations.htm?title=%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1&cid=40 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 5 บทความ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลนางลือ ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 5 บทความ ดังนี้ 1. บทความเรื่อง เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน 2. บทความเรื่อง ขอลบประวัติอาชญากร 3. บทความเรื่อง ผู้ค้ำช้ำใจ ใช้หนี้แทน 4. บทความเรื่อง เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคได้หรือเปล่า 5. บทความเรื่อง ขอให้เปิดเผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิดด้วย http://www.oic.go.th/web2017/bookshell_consultations.htm?title=%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1&cid=40 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 พ.ศ.2564 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ อำเภอเมืองชัยนาท โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยนาท วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ อำเภอเมืองชัยนาท โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยนาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือน เมษายน 2564 จำนวน 5 บทความ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลนางลือ ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือน เมษายน 2564 จำนวน 5 บทความ ดังนี้ 1. บทความเรื่อง มีจรรยาบรรณหรือเปล่า 2. บทความเรื่อง เงินบริจาคอยู่ไหน 3. บทความเรื่อง มีสิทธิขอแต่ไม่ควรได้ 4. บทความเรื่อง ขอตรวจสอบคู่สมรสของลูกหนี้ 5. บทความเรื่อง ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ http://www.oic.go.th/web2017/bookshell_consultations.htm?title=%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1&cid=40 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือน มีนาคม 2564 จำนวน 5 บทความ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลนางลือ ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือน มีนาคม 2564 จำนวน 5 บทความ ดังนี้ 1. บทความเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2. บทความเรื่อง ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า 3. บทความเรื่อง ความเห็นพนักงานสอบสวน 4. บทความเรื่อง ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ 5. บทความเรื่อง เอาสามีไปใช้ฟรีๆ ไม่ได้นะ http://www.oic.go.th/web2017/bookshell_consultations.htm?title=%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1&cid=40 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 5 บทความ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลนางลือ ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 5 บทความ ดังนี้ 1. บทความเรื่อง แผนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด 2. บทความเรื่อง ใครเบิกค่าจัดศพแทนบุตร 3. บทความเรื่อง ได้โบนัสเยอะกว่าผมหรือเปล่า 4. บทความเรื่อง ที่ดินมรดกกลายเป็นคนอื่น 5. บทความเรื่อง เกษียณแล้วยังอยู่บ้านพักสวัสดิการได้ด้วยหรือ http://www.oic.go.th/web2017/bookshell_consultations.htm?title=%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1&cid=40 ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าคนละครึ่ง ห้ามฉวยโอกาสทางการค้า วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่รัฐบาลได้มีโครงการคนละครึ่ง และโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน จึงขอประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าคนละครึ่ง ห้ามฉวยโอกาสทางการค้า ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติและประชาชนได้ทราบต่อไป ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ม.ค. 2564 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลนางลือ ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 บทความ ดังนี้ 1. บทความเรื่อง นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า 2. บทความเรื่อง ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย 3. บทความเรื่อง ปลดผมจากตำแหน่งทำไม 4. บทความเรื่อง ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า 5. บทความเรื่อง ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากรู้ http://www.gad.moi.go.th/nsk-18-01-64-312.pdf ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่บทความจำนวน 5 เรื่อง เดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องด้วยเทศบาลตำบลนางลือ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเทศบาลตำบลนางลือพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ จึงขอเผยแพร่บทความจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. บทความเรื่อง ทำไมต้องประชุมลับ 2. บทความเรื่อง สัญญาต้องเป็นสัญญา 3. บทความเรื่อง ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย 4. บทความเรื่อง อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง 5. บทความเรื่อง วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ http://www.gad.moi.go.th/nsk-16-12-63-7487.pdf ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ย. 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เนื่องด้วยเทศบาลตำบลนางลือ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเทศบาลตำบลนางลือพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ จึงขอเผยแพร่บทความจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. บทความเรื่อง แอบดูครูกับลูก 2. บทความเรื่อง อยากรู้ว่าใครไล่ 3. บทความเรื่อง เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน 4. บทความเรื่อง คุณไม่เว้นระยะทางสังคม 5. บทความเรื่อง กลัวบ้านพัง http://www.gad.moi.go.th/nsk-10-11-63-1360.pdf ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ต.ค. 2563 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เนื่องด้วยเทศบาลตำบลนางลือ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเทศบาลตำบลนางลือพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ จึงขอเผยแพร่บทความจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. บทความเรื่อง สนามฟุตซอล แต่เล่นไม่ได้ 2. บทความเรื่อง ถึงทางตัน 3. บทความเรื่อง ไม่จ่าย แต่อยากรู้ 4. บทความเรื่อง ไม่ใช่ลูก แต่ไปด้วยทุกที่ 5. บทความเรื่อง ต้องปิดตลอดไปหรือไม่ http://www.gad.moi.go.th/nsk-16-10-63-6177.pdf ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ก.ย. 2563 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เนื่องด้วยเทศบาลตำบลนางลือ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเทศบาลตำบลนางลือพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ จึงขอเผยแพร่บทความจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. บทความเรื่อง ขอโอกาสให้ผมเถอะครับ 2. บทความเรื่อง มีเจ้าของหรือเปล่า 3. บทความเรื่อง ขอดูโครงการทั้งแล้ง ทั้งท่วม 4. บทความเรื่อง อย่าเพิ่งขุด ขอดูก่อน 5. บทความเรื่อง วิธีจัดการกับหนู http://www.gad.moi.go.th/nsk-01-10-63-5902.pdf ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
อธิบดีกรมส่งเสริมฯ ขอส่งคำตอบชี้แจงประเด็น กรณีข้อวิจารณ์ปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 กระผม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งคำตอบชี้แจงประเด็นทันสถานการณ์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 กรณีข้อวิจารณ์ปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง “สื่อนำเสนอปัญหาการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งประชาชนมีความกังวลใจกรณีที่กระทรวงการคลังระบุว่าหากประชาชนไม่ได้จ่ายภาษีที่ดินภายใน ส.ค. 63 จะมีค่าปรับ 10-40 % แต่ประชาชนจำนวนมากยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งภาษีที่ดินฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ระบุว่าออกหนังสือให้ไม่ทัน และไม่ได้รับความชัดเจนว่าจะมีการผ่อนผันให้อย่างไรหรือไม่ ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันมาก” ดังนี้ 1. หาก อปท. ยังไม่มีหนังสือแจ้งประเมินไปยังผู้เสียภาษี ถือว่าผู้เสียภาษีไม่มีภาระต้องไปเสียภาษีตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีหลายสาเหตุ เช่น 1.1 ประชาชนได้รับยกเว้นภาษีกรณีเป็นเจ้าของบ้านและมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี หากมูลค่าฐานภาษีกรณี ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือ 10 ล้านบาท แล้วแต่กรณี หรือเป็นบุคคลธรรมดาใช้ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในการประกอบการเกษตรจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในปี 2563 – 2565 1.2 หนังสือแจ้งประเมินภาษีส่งไปแล้วไม่มีผู้รับ จดหมายจึงถูกตีกลับ 1.3 ไม่อยู่ในฐานข้อมูลการสำรวจผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีของ อปท. (ตกสำรวจ) 2. อปท. ไม่สามารถแจ้งประเมินภาษีย้อนหลังได้ ดังนั้น แม้ว่าจะมีหน้าที่เสียภาษี แต่หากเกิดกรณี อปท. ไม่แจ้งประเมินภาษีภายในปี 2563 ผู้เสียภาษีก็ไม่มีภาระต้องไปเสียภาษีตามกฎหมายเช่นเดียวกัน 3. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถขยายเวลา การชำระภาษีของประชาชนให้เกินกว่าเดือนสิงหาคม 2563 ได้ แต่ต้องดำเนินการก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันครบกำหนด ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายเวลาดำเนินการ ตามกฎหมายออกไปเป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563 ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี ดังนี้ 3.1 กรณีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นเป็นการสมควร เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ผู้เสียภาษี สามารถอนุมัติขยายเวลา การชำระภาษีออกไปเป็นการทั่วไปเฉพาะในเขต อปท. ได้ โดยประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งผู้เสียภาษีไม่ต้องเสียเบี้ยปรับร้อยละ 10-40รวมถึงเงินเพิ่มร้อยละ 0.5-1 ตามกฎหมาย เช่น ปัจจุบันเมืองพัทยาได้มีการขยายเวลา การชำระภาษีของผู้เสียภาษีออกไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563 กรณีเช่นนี้ ผู้เสียไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายแต่อย่างใด 3.2 กรณีผู้เสียภาษีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถชำระภาษีได้ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 หรือภายในระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่น ได้อนุมัติขยายออกไปตามข้อ 3.1 ผู้เสียภาษีสามารถยื่นเรื่องขอให้ ผู้บริหารท้องถิ่นขยายเวลาการชำระภาษีออกไปเป็นรายกรณีได้ โดยประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ แต่ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 0.5 ต่อเดือน 4. กรณีผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีจาก อปท. ล่าช้า เช่น ได้รับแจ้งเกินกว่าเดือนสิงหาคม 2563 ผู้เสียภาษีสามารถใช้สิทธิคัดค้าน การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 5. กรณีค่าภาษีตั้งแต่ 3,000 บาท ผู้เสียภาษีสามารถขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 เดือน นับแต่เดือนที่ต้องชำระภาษี โดยเสียภาษีในจำนวนเท่ากันทุกเดือน 6. ประชาชนสามารถชำระภาษีได้หลายช่องทาง ดังนี้ 6.1 ชำระตรง ณ ที่ทำการ อปท. 6.2 ชำระผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เช่น ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน เช็ค 6.3 ชำระผ่านธนาคาร เช่น โอนเงินผ่านเลขที่บัญชีของ อปท., ชำระผ่านระบบ QR Payment (ATM, Internet Banking, Mobile Banking, ชำระตรงผ่านธนาคาร) 6.4 ชำระผ่านระบบอื่นตามที่มีการทำบันทึกข้อตกลงไว้ เนื่องจากปี 2563 เป็นปีเริ่มแรกของการบังคับใช้พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกอบกับเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ เกิดปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งในส่วนของ อปท. ที่อาจดำเนินการล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง รวมถึงประชาชนผู้เสียภาษี ที่มีรายได้ลดลงจากการหยุดกิจการ ซึ่งรัฐบาลได้ตรา พรฎ. ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ให้กับทุกกลุ่มที่เสียภาษีในปี 2563 ไปแล้ว ทั้งนี้ รายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถือเป็นรายได้หลักที่สำคัญของ อปท. ซึ่งจะนำไปใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ จากทุกฝ่ายทั้งในส่วนของ อปท. ที่จะต้องดำเนินการด้วยความเป็นธรรม ต่อประชาชน และประชาชนผู้เสียภาษี ดังนั้น จึงขอให้ผู้เสียภาษีติดตาม ข้อมูลข่าวสารเรื่องการขยายเวลาการชำระภาษีดังกล่าวจาก อปท. ซึ่งตนถือครองทรัพย์สินอยู่ โดยในกรุงเทพมหานครสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองรายได้ กรุงเทพมหานคร หรือฝ่ายจัดเก็บรายได้ของสำนักงานเขตทุกเขต ส่วน อปท. อื่น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง ของแต่ละ อปท. หมายเหตุ : ช่องทางการเผยแพร่ ดังนี้ เฟซบุ๊ค ท้องถิ่นไทย / เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ประชาชาติ ข่าวสด บ้านเมือง สยามรัฐ เนชั่นสุดสัปดาห์ ฐานเศรษฐกิจ และสื่อออนไลน์ในภูมิภาค จบการรายงาน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ส.ค. 2563 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เนื่องด้วยเทศบาลตำบลนางลือ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเทศบาลตำบลนางลือพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ จึงขอเผยแพร่บทความจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. บทความเรื่อง ชาวบ้านได้อะไร 2. บทความเรื่อง ก็ผมมีสิทธิ์ 3. บทความเรื่อง โครงการดี ต้องดูได้ 4. บทความเรื่อง ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก 5. บทความเรื่อง เอายังไงดี http://www.gad.moi.go.th/nsk-25-08-63-4908.pdf ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ก.ค.63 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เทศบาลตำบลนางลือจึงขอเผยแพร่บทความ ประจำเดือน ก.ค. 63 ดังนี้ 1. บทความเรื่อง มีอะไร ผมขอหมด 2. บทความเรื่อง เปลี่ยนตัวผู้เล่น 3. บทความเรื่อง จบได้สวย 4. บทความเรื่อง ขึ้นทางนี้ ลงทางนั้น 5. บทความเรื่อง ไม่ยอมตามใจ รายละเอียดปรากฏตามลิ้งที่แนบมาพร้อมนี้ http://www.gad.moi.go.th/nsk-20-07-63-4221.pdf ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เทศบาลตำบลนางลือจึงขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตามลิ้งที่แนบมาพร้อมนี้ http://www.gad.moi.go.th/NSK-63.html ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เนื่องด้วยเทศบาลตำบลนางลือ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเทศบาลตำบลนางลือพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ จึงขอเผยแพร่บทความจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. บทความเรื่อง ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ 2. บทความเรื่อง งดเบี้ยปรับได้ไหม 3. บทความเรื่อง แพ้คะแนน 4. บทความเรื่อง ลูกหนี้ที่รัก 5. บทความเรื่อง หาว่าหนูตีแล้วหนีไป ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ค. 2563 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เทศบาลตำบลนางลือพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ จึงขอเผยแพร่บทความจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. บทความเรื่อง "ท่าน"ก็โดนเหมือนกัน 2. บทความเรื่อง แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้ 3. บทความเรื่อง บ้านผมไม่ตรงตามแบบ 4. บทความเรื่อง คนเดียวกันหรือเปล่า 5. บทความเรื่อง ขอไปสู้คดีต่อ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เม.ย. 63 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เทศบาลตำบลนางลือพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ จึงขอเผยแพร่บทความจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. บทความเรื่อง แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย 2. บทความเรื่อง ทำไมสองมาตรฐาน 3. บทความเรื่อง คลินิกเถื่อนหรือเปล่า 4. บ่ทความเรื่อง ข้อมูลคนต่างด้าว 5. บทความเรื่อง 5 ปี มีงานอะไรบ้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มี.ค. 2563 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เทศบาลตำบลนางลือพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ จึงขอเผยแพร่บทความจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. บทความเรื่อง ใครบ้างต้องชดใช้ 2. บทความเรื่อง เคยได้ แล้วไม่ได้ 3. บทความเรื่อง กลัวเกิดม็อบ 4. บ่ทความเรื่อง เสียงดังจังเลย 5. บทความเรื่อง แจ้งจริงไหม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ก.พ. 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เทศบาลตำบลนางลือพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ จึงขอเผยแพร่บทความจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. บทความเรื่อง บ้านจะพังไหมหนอ 2. บทความเรื่อง เป็นคดีกันอยู่ 3. บทความเรื่อง ผมป่วยเพราะทำงานหนักนะ 4. บ่ทความเรื่อง ตาวิเศษ 5. บทความเรื่อง แบนทำไม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(5 เรื่อง)20ธค62 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(5 เรื่อง)20ธค62 1. บทความเรื่อง เอาไหม โครงการนี้? 2. บทความเรื่อง ใครกู้ไป จ่ายคืนด้วย 3. บทความเรื่อง ขอข้อมูลเพราะตกใจ 4. บทความเรื่อง สร้างขึ้นมาได้อย่างไร 5. บทความเรื่อง ถามไปมาก แต่ไม่ยากอย่างที่คิด ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(5 เรื่อง)11พย62 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(5 เรื่อง)11พย62 1. บทความเรื่อง ผมได้ทุนมหาวิทยาลัย แต่ใครเบิก 2. บทความเรื่อง ขอคะแนนคนไม่ได้รับการคัดเลือกได้ไหม? 3. บทความเรื่อง คนงานไปไหน 4. บทความเรื่อง เดือดร้อนเพราะเพื่อนบ้าน 5. บทความเรื่อง ขอเพื่อสู้ต่อไป ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ "ระบบฐานข้อมูลงานวิัจัยท้องถิ่น" วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเอง และ/หรือร่วมกับหน่วยงานภายนอก และงานวิจัยที่จัดทำโดยหน่วยงานอื่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองทส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการได้ ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสืบค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล งานวิจัยท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยท้องถิ่นให้ทราบ โดยสามารถสืบค้นทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th เมนู ลิ้งภายใน แบนเนอร์ "ระบบฐานข้อมูลงานวิัจัยท้องถิ่น" (http://203.151.233.115/public/research.do) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน http://www.pr.moi.go.th/citizenknowledge.htm วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าตามที่ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้แต่ละกระทรวงส่งเนื้อหาข้อมูลการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้เป็นภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย และมีข้อมูลช่องทางการติดต่อกับส่วนราชการที่ชัดเจน ให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ถูกต้องรวดเร็ว และทั่วถึง โดยให้พิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลาย และเหมาะสมตามแต่กรณี และกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการ เสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชนกับ ๒๑ หน่วยงานไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และเพื่อให้การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งจังหวัดดำเนินการ ในการนี้ เทศบาลตำบลนางลือจึงขอประชาสัมพันธ์ "การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน" มาเพื่อทราบโดยทั่วไป ทั้งนี้สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pr.moi.go.th/citizenknowledge.htm ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - จัดแล้วได้อะไร - หนูกินไม่อิ่ม - หาคนรับผิดชอบ - เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด - ขอผมพูดบ้าง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - จัดแล้วได้อะไร - หนูกินไม่อิ่ม - หาคนรับผิดชอบ - เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด - ขอผมพูดบ้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 "ช่วยเหลือกันนี่นา!" "แค่ซ่อมรถ ผิดตรงไหน" "ถูกพระร้องเรียนค่ะ" "ขอตรวจสอบหน่วยครับ" "อย่างนี้ ก็มีด้วย" วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 "ช่วยเหลือกันนี่นา!" "แค่ซ่อมรถ ผิดตรงไหน" "ถูกพระร้องเรียนค่ะ" "ขอตรวจสอบหน่วยครับ" "อย่างนี้ ก็มีด้วย" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พร้อมด้วย - กฎกระทรวง - ประกาศ - ระเบียบ - มติคณะรัฐมนตรี ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ... อ่านต่อ
แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรณีกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรณหนึ่ง(8) แพ่ง พ.ร.บ. พ.ศ.2540 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรณีกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรณหนึ่ง(8) แพ่ง พ.ร.บ. พ.ศ.2540 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด