ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,200,000 บาท ราคากลาง 1,194,800 บาท ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบลตำบลนางลือ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือแห่งใหม่ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบลตำบลนางลือ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือแห่งใหม่ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด