ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนิลเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง AC ม.2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
... อ่านทั้งหมด