ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 27 รายการ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 
ประกาศสอบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ(Colostomy) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ Paclitaxel 100 mg inj วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg tab วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ อาหารคนไข้ 6 หมวด วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ Fluorouracil 500 mg inj วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ Letrozole 2.5 mg tab วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen citrate 20 mg tab วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Piracetam 800 mg cap วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Letrozole 2.5 mg tab วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pegfigrastim 6 mg/0.6 ml syr วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed disodium 500 mg pow inj วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 14.พฤษภาคม60 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 13.เมษายน60 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 12.มีนาคม60 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 12.มีนาคม60 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 10.ตุลาคม59 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 11.พฤศจิกายน59 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 10.ตุลาคม59 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 9.กันยายน59 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 8.สิงหาคม59 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 6.มีนาคม59 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 6.มีนาคม59 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 5.กุมภาพันธ์59 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 4.มกราคม59 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 3.ธันวาคม58 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 2.พฤศจิกายน58 ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 1.ตุลาคม58 ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Clopidogrel 75 mg tab   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด