อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด