เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
มาตรฐานด้านจริยธรรมของสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มาตรฐานด้านจริยธรรมของสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยา ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานผลการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ปี 2562 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 รายงานผลการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ปี 2562 ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 รายงานผลการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2561 ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี พ.ศ.2560 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รายงานผลการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใน ปี พ.ศ.2560 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด