ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน เมษายน 2565 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน เมษายน 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2565 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มกราคม 2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มกราคม 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กันยายน 2564 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กันยายน 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน เมษายน 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน เมษายน 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มี.ค.2564 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มี.ค.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ก.พ.2564 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ก.พ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ม.ค.2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ม.ค.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ธ.ค.63 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ธ.ค.63 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน พ.ย.63 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน พ.ย.63 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ต.ค.63 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ต.ค.63 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ก.ย.63 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน กันยายน 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ส.ค.63 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลนางลือ นำโดยท่านกำนันพันท้าย จรูญวิทยา นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน100 ล้านต้น) นายกเทศมนตรีได้มอบต้นไม้เพื่อนำไปปลูกแก่ตัวแทนและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางลือเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดโครงการดังนี้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงานของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ตั้งแต่ปี 2503 ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ ให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ และดำเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ โดยได้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุ กรรมพืชในพื้นที่ป่าธรรมชาติ การสำรวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์ อันเกิดจากการเปลี่ยน แปลงของสภาพแวดล้อม การนำพันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะปลูก และรักษาในพื้นที่ที่เหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โครงการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่างๆ ให้ทราบองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์พืชพรรณ การจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผน และพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 30 - 50 ปี และกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญ เกิดความปิติ และสำนึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจำชาติสืบไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การสำรวจค้นคว้า และวิจัยตามหลักวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ ดังที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ จึงสามารถทำให้คนไทยได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของพืชพรรณหลายชนิดซึ่งบางชนิดเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการนำมาใช้ประโยชน์แต่ขาดการดูแลรักษา จนปริมาณลดลง และเกือบสูญพันธุ์จากถิ่นกำเนิดพืชบางชนิดมีมาช้านาน แต่มิได้เป็นที่ล่วงรู้ถึงคุณประโยชน์ จนอาจถูกละเลย หรือถูกทำลายไปอย่างน่าเสียดาย ) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2. เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย 2. เพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบ ข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ก.ค.63 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ก.ค.63 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มิ.ย.63 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มิ.ย.63 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน พ.ค.63 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน พ.ค.63 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน เม.ย.63 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน เม.ย.63 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มกราคม 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มกราคม 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน มิถุนายน 2562 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน มิถุนายน 2562 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลนางลือ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลนางลือ ... อ่านต่อ
แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน มกราคม 2561 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน มกราคม 2561 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน ธันวาคม 2560 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน ธันวาคม 2560 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน ตุลาคม ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน ตุลาคม ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน สิงหาคม ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน สิงหาคม ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน กรกฏาคม ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน กรกฏาคม ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤษภาคม ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤษภาคม ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน เมษายน ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน เมษายน ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด