สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาค 2564 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาค 2564 ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2564 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศเทบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ.2563 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รายงานสุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ.2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดินเมษายน 2563 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดินเมษายน 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนการจัดหาพัสดุ 2561 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 แผนการจัดหาพัสดุ 2561 ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560 ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด