นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 
... อ่านทั้งหมด