ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสาร่วมใจกรอกกระสอบทราย
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับประชาชน จิตอาสา ร่วมใจกันกรอกกระสอบทราย เพื่อเตรียมเสริมแนวคันกั้นน้ำ ?? ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน จิตอาสาทุกท่าน มาร่วมด้วยช่วยกันในการกรอกกระสอบทราย เพื่อเตรียมป้องกันน้ำท่วมในวันเวลาที่ท่านสะดวก ได้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ทั้ง 2 แห่ง ณ บริเวณลานวิทยาลัยมหาดไทย(ฝั่งหอนาฬิกา) และที่ศูนย์นันทนาการ สนามบินน้ำ ???? ขณะเดียวกัน สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี ดำเนินการเสริมแนวคันกระสอบทราย บริเวณชุมชนริมแม่น้ำและเสริมคันชะลอน้ำบริเวณวัดตำหนักใต้ + ชุมชนซอยแสงเทียน เพื่อป้องกันปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาล
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครนนทบุรี ได้รับผลคะแนนการประเมิน ITA ในภาพรวม 90.90 คะแนน ระดับผลการประเมิน (Rating Score) : A ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
" นครนนท์ เชิญชวนชาวนนท์ร่วมกรอกกระสอบทราย "
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน จิตอาสาทุกท่าน มาร่วมด้วยช่วยกันในการกรอกกระสอบทราย เพื่อเตรียมป้องกันน้ำท่วมในวันเวลาที่ท่านสะดวก ได้ที่ศูนย์อำนวยการทั้ง 2 แห่ง ในขณะนี้ เทศบาลนครนนทบุรีได้ดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำกระสอบทราย บริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวกว่า 10 กิโลเมตร และเตรียมกระสอบทรายอีก 100,000 ถุง เพื่อเตรียมเสริมคันกั้นน้ำให้สูงขึ้น เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้น จากการระบายน้ำของกรมชลประทาน และปริมาณของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง เทศบาลฯได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ ลานวิทยาลัยมหาดไทย(ฝั่งหอนาฬิกา) และที่ศูนย์นันทนาการ สนามบินน้ำ เพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง และนำกำลังเจ้าหน้าที่ในการกรอกกระสอบทรายเพิ่ม นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมถุงยังชีพ พร้อมยารักษาโรคไว้สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีกกว่า 5,000 หลังคาเรือน และเพื่อเป็นการไม่ประมาท ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้เตรียมเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ปลั๊กไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สูงพ้นระดับน้ำ ระมัดระวังสัตว์มีพิษต่าง ๆ ที่อาจมากับน้ำด้วย
สำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
1 ต.ค.64 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกสวาท นิยมเหตุ รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ออกลงสำรวจพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและตั้งรับกับสถานการณ์น้ำต่อไป ????ในขณะเดียวกันวันนี้ นายวรวุฒิ ศรีนนท์ นายศิวกร จีนเกษร และนายสมัชญ์ จรเสมอ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนนทบุรี ออกดำเนินการเร่งวางแนวกระสอบทรายให้แก่ชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือจากสถานการณ์น้ำ ณ บริเวณชุมชนวัดพลับพลา-วัดเขมา
ข่าวดี ข่าวด่วน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564
เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี (ต.บางเขน, ต.บางกระสอ, ต.ตลาดขวัญ, ต.สวนใหญ่ และ ต.ท่าทราย) รับบริการฉีด #วัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรีWalk in ทุกวันพุธ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี (ถนนรัตนาธิเบศร์)
... อ่านทั้งหมด