ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมืองดให้อาหารนกพิราบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และอาจมีความผิดตามกฎหมาย
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เทศบาลนครนนทบุรี เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลา 16.30 - 20.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่ และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์การหยุดให้บริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ขอเชิญชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดนนทบุรีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 11
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด