ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ประจำวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ เวลา 08.30 น. 1. สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี มีค่า 8 g/m3 คุณภาพอากาศดีมาก 2. สำนักงานแขวงท่าทราย มีค่า 10 g/m3 คุณภาพอากาศดีมาก 3. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 มีค่า 11 g/m3 คุณภาพอากาศดีมาก 4. ป้อมตำรวจ สีแยกแคราย มีค่า 3 g/m3 คุณภาพ 5. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีค่า 8 ?g/m3 คุณภาพอากาศดีมาก คุณภาพอากาศอยู่ระหว่าง 3-11 g/m3 คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชน” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ออกให้บริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ออกให้บริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ และสำนักการคลัง ออกให้บริการรับชำระค่าขยะ ณ ชุมชนวัดทางหลวง ตำบลบางเขน โดยมีนายสมัชญ์ จรเสมอ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ขอเชิญเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 8-14 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
กองทะเบียนราษฎรฯ จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2565
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด