ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA ละงู ปฏิบัติงานสับเปลี่ยนรื้อถอน-ติดตั้งรีโคลสเซอร์ สฟฟ.ละงู
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564
PEA ละงู ปฏิบัติงานสับเปลี่ยนรื้อถอน-ติดตั้งรีโคลสเซอร์ สฟฟ.ละงู วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายประยุทธ เพชรนวล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู มอบหมายให้นายยงยุทธ ศรดิษฐ์ หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู ระดมชุดทีมงานแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการงานสับเปลี่ยนรื้อถอน-ติดตั้งรีโคลสเซอร์ สฟฟ.ละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ข่าว/ภาพ : แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู
PEA ละงู ระดมทีมงานย้ายแนวเสา บ้านเจ๊ะบิลัง
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
PEA ละงู ระดมทีมงานย้ายแนวเสา บ้านเจ๊ะบิลัง วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายประยุทธ เพชรนวล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู มอบหมายให้นายยงยุทธ ศรดิษฐ์ หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู ระดมชุดทีมงานแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ นำโดย นายสราวุธ เปียคง พนักงานช่างระดับ 3 ระดมทีมงานปฏิบัติงานย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง บ้านเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูลร่วมกับทีมงานแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ข่าว/ภาพ : แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู
PEA ละงู ปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบจำหน่าย บ้านวังปลาดุกถึงปลายสาย
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
PEA ละงู ปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบจำหน่าย บ้านวังปลาดุกถึงปลายสาย วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประยุทธ เพชรนวล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู มอบหมายให้นายยงยุทธ ศรดิษฐ์ หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู ระดมชุดทีมงานแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ นำโดย นายสราวุธ เปียคง พนักงานช่างระดับ 3 ปฏิบัติงานปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบจำหน่าย 185PIC เป็นสาย 185SAC บ้านวังปลาดุก ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ถึงปลายสาย มีการทบทวน KYT ก่อนดับไฟปฏิบัติงาน ข่าว/ภาพ : แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู
PEA ละงู ทำกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564
PEA ละงู ทำกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00น. นายประยุทธ เพชรนวล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู กิจกรรมในวันนี้ เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460 และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย มีการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและประดับธงชาติไทยรอบๆ อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ข่าว/ภาพ : แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู
PEA ละงู ทบทวนการทำงานด้วยความปลอดภัย
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564
PEA ละงู ทบทวนการทำงานด้วยความปลอดภัย วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประยุทธ เพชรนวล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู มอบหมายให้นายยงยุทธ ศรดิษฐ์ หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู ระดมชุดทีมงานแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ นำโดย นายเมธาวี ขวัญจันทร์ พนักงานช่างระดับ 3 ทบทวนการทำงานด้วยความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน งานลาดตระเวนระบบจำหน่ายบ้านทอนไก่ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อเตือนสติและลำดับการทำงานที่ปลอดภัยของพนักงาน ข่าว/ภาพ : แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู
... อ่านทั้งหมด