ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรัตภูมิ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรัตภูมิ นำโดยนายสรุพงษ์ ทิพย์นรากุล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอรัตภูมิ (ศาลาประชาคม) อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ ...
โครงการกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนกับ PEA หาดใหญ่
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.นายจำเนียร บุญแก้ว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานโครงการในวันนี้พร้อมผู้บริหารและคณะทำงาน ณ ชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ชั้น๑ จัดกิจกรรมโครงการเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศการทุจริต เพื่อรักษาและยกระดับการดำเนินงานด้านความโปร่งใสสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคนและส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ติดตาม ตรวจสอบและการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีความโปร่งใสและเป็นองค์กรที่ยั่งยิืนเคียงคู่กับสังคมต่อไป ภาพ/ข่าว นักข่าว PEA หาดใหญ่ แผนกวิศวกรรมและการตลาด อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
PEA หาดใหญ่จัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายจำเนียร บุญแก้ว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ และไฟฟ้าในสังกัดพร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนร่วมด้วยคณะแม่บ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลาจัดโครงการPEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ประจำปี 2562 โดยมีนายสมชาย สุวรรณ์รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิคกล่าวรายงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมบริจาคจำนวน 82 คน จำนวนเลือดที่ได้จากการบริจาคจำนวน 36,900 ซีซี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลอื่นในจังหวัดสงขลาโดยคณะแม่บ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ ได้นำของที่ระลึกและน้ำดิ่มมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
กฟอ.หาดใหญ่ จัดอบรมหลังสูตร ผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารประจำปี 2561
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
กฟอ.หาดใหญ่จัดอบรมผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารประจำปี 2561ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมภูผาเพชร โรงแรมทีอาร์ร๊อคฮิลล์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายจำเนียร บุญแก้ว ผจก.กฟอ.หาดใหญ่มาเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเขต 12 สงขลา มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ รวมด้วยบริษัทต่างๆที่มาออกบูธให้ความรู้แก่ผู้อบรม โดยมีผู้เข้าอบรมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ นาหม่อม บางกล่ำ ควนเนียง และกฟอ.รัตภูมิ จำนวนทั้งสิ้น 123 คน อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด