ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564
วันอังคาร ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.00 น. นายไพศาล สังขรัตน์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา จัดกิจกรรม "Safety Talk ประจำเดือน กันยายน 2564" ณ ลานหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 09.00 น. นายไพศาล สังขรัตน์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา มอบหมายให้นายพฤฒิ บัวทอง หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรม Safety Talk และกิจกรรม KYT เพื่อเน้นย้ำเรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ณ ลานหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา อ.เทพา จ.สงขลา อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา จัดกิจกรรม "Safety Talk ประจำเดือน สิงหาคม 2564" ณ ลานหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 09.00 น. นายไพศาล สังขรัตน์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา มอบหมายให้นายพฤฒิ บัวทอง หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรม Safety Talk และกิจกรรม KYT เพื่อเน้นย้ำเรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ณ ลานหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา อ.เทพา จ.สงขลา อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา จัดกิจกรรม "Safety Talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2564" ณ ลานหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 09.00 น. นายไพศาล สังขรัตน์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา มอบหมายให้นายพฤฒิ บัวทอง หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรม Safety Talk และกิจกรรม KYT เพื่อเน้นย้ำเรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ณ ลานหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา อ.เทพา จ.สงขลา อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา จัดกิจกรรม "Safety Talk ประจำเดือน มิถุนายน 2564" ณ ลานหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายไพศาล สังขรัตน์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ แก้วประเสริฐ พนักงานช่างระดับ 7 พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรม Safety Talk และกิจกรรม KYT เพื่อเน้นย้ำเรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ณ ลานหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา อ.เทพา จ.สงขลา อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด