ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA หนองจิก ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนน้ำดื่ม ณ.โรงพยาบาลสนามจังหวัดปัตตานี
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
PEA หนองจิก ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนน้ำดื่ม ณ.โรงพยาบาลสนามจังหวัดปัตตานี วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00น. นายสมฤทัย เพชรคง ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองจิก มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดปัตตานี จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 PEA มีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของทุกภาคส่วน PEA หนองจิกส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และประชาชนคนไทย ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีภาพ/ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองจิก อ่านต่อ ...
ผชก.PEA S3 เยี่ยมพนักงาน PEA หนองจิก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ กสิวงศ์ ผชก. PEA S3 เข้าเยี่ยมพนักงาน ลูกจ้าง PEA หนองจิก โดยมีนายสมฤทัย เพชรคง ผจก. PEA หนองจิก พนักงานและลูกจ้าง ให้การต้อนรับ ผชก. มีความห่วงใยพนักงาน ลูกจ้าง ในการปฏิบัติงาน จากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติงาน ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ตรวจเช็คเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ ให้อยู่ในความพร้อมในการใช้งาน ข่าว/ภาพ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองจิก อ่านต่อ ...
PEA S3 ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ ร่วมใจสู้ภัย COVID–19 สนับสนุนผลไม้ ช่วยชาวสวน และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00 น. นำโดยนายวัฒนา แพกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และบำรุงรักษาพร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (ผู้จัดการ กฟส.นาหม่อม เป็นตัวแทน )และผู้บริหาร พนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองจิก มอบผลไม้ จำนวน 440 กิโลกรัม ให้กับโรงพยาบาลอำเภอหนองจิก และ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี โดยมี นายอนุชิต วังทอง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองจิก และ คณะแพทย์ -พยาบาล (#) จากสถานการณ์ COVID–19 ระลอก 3 มีประชาชนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้โรงพยาบาล ต้องทำงาน อย่างหนัก เพื่อบริการประชาชนผู้ที่ติดเชื้อ ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นในแต่ละวัน PEA S3 ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ จึงได้ดำเนินโครงการ PEA ร่วมใจสู้ภัยCOVID-19 โดยมี 2 เป้าหมายหลัก คือ ช่วยชาวสวนระบายผลผลิต และ เป็นกำลังใจให้กับ บุคลากร ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามในอำเภอหนองจิก และ โรงพยาบาลปัตตานี ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองจิก รพ.หนองจิก รพ.ปัตตานี
PEA หนองจิก พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 16.30น. นายสมฤทัย เพชรคง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองจิก รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองจิก ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในอาคารสำนักงาน พื้นที่รอบข้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองจิกและจุดบริการลูกค้าทั้งในส่วนOffice ห้องทำงานพนักงาน คลังมิเตอร์ และห้องแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัวโควิด-19 ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และตลอดจนผู้มาติดต่อขอใช้บริการทุกท่าน อ่านต่อ ...
PEA หนองจิกจัดการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น.-12.00น. นายสมฤทัย เพชรคง เป็นประธานการประชุมประจาเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามงานในความรับผิดชอบและได้แจ้งผลการประเมินแต่ละมิติ การไฟฟ้าโปร่งใสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอหนองจิก ประจาปี2563 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด