ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย นำโดย นายทศพงศ์ ประไพอักษร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมนำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ดำเนินกิจกรรม "PEA 60 ปี ปลูกต้นไม้ แบ่งปัน ลดโลกร้อน" ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย นำโดย นายทศพงศ์ ประไพอักษร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมนำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ดำเนินกิจกรรม ฺBig Cleaning Day ในวันที่ 25 เมษายน 2563
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
กฟภ.มอบงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์รองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 31 มีนาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะและการไฟฟ้าในสังกัด นำโดย นายอนัน รัตนสุวรรณ ผจก.กฟอ.จะนะ พร้อมด้วย นายทศพงศ์ ประไพอักษร ผจก.กฟส.อ.สบย. และพนักงาน มอบเงินสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์จำนวน 10,000 บาท ให้กับ นายแพทย์นพฎล สุทธิพงษ์ ผอ.โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อรองรรับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามแผนการดำเนินงานของ PEA ในการสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลระดับอำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย รับการตรวจศูนย์ GECC โดยคณะผู้ตรวจการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันจันทร์ที่ 1 ก.ค.2562 พนง.กฟอ.จะนะ และ กฟฟ. ในสังกัด อบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยะธรรม และบรรษัทภิบาล ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสย่างยั่งยืน
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด