ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทำนุบำรุงศาสนสถานวัดราษฎร์บูรณะ(วัดช้างให้) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสุภาพ กสิวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา นายพงศกร ตันติวิชช์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ นายนิรุทร์ สังข์ทอง รองผู้จัดการ (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี นายพายัพ ไชยมาตร วิศวกร ระดับ 11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา และ นายวิโรจน์ แววสุวรรณ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโคกโพธิ์ พร้อมด้วยพนักงาน ได้สรุปความคืบหน้าผลการทำโครงการทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดราษฎร์บูรณะ(วัดช้างให้) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี หลังจากที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโคกโพธิ์ ได้ดำเนินโครงการฯ ในช่วงวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในกุฏิสงฆ์ และโรงประกอบอาหาร เปลี่ยนโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในวัด เป็นโคมไฟ LED ตัดแต่งกิ่งไม้หน้ากุฏิสงฆ์ และ บริเวณลานจอดรถ พร้อมนี้ได้เข้ากราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสฯ เพื่อนำเรียนผลการดำเนินการให้ได้รับทราบ
PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้แก่ โรงพยาบาลปัตตานี
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563
วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางปฐมามาศ โชติบัณ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา นายตูแวดิง โตะกูมาโละ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี และคณะผู้บริหาร PEA ส่งมอบเงิน 10 ล้านบาท ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับ นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อ่านต่อ ...
นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในกิจกรรมประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.10 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในกิจกรรมประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563 โดยมีนายตูแวดิง โตะกูมาโละ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ร่วมนำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ผ่านระบบ VDO Conference จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่มายัง กฟข.ทั้ง 12 เขต และ กฟฟ.ชั้น 1-3 ทั่วประเทศ ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี อ่านต่อ ...
PEA จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ เปิดบ้าน PEA ประจำปี 2563 ณ สำนักงาน PEA จังหวัดปัตตานี
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
PEA จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ เปิดบ้าน PEA ประจำปี 2563 ณ สำนักงาน PEA จังหวัดปัตตานี วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ PEA วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน ตะลุยดินแดนมนุษย์ไฟฟ้า PEA พร้อมด้วย นางปฐมามาศ โชติบัณ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ร่วมในพิธี โดยมีนายตูแวดิง โตะกูมาโละ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี PEA เปิดบ้าน ให้เด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี ได้รู้จักและสร้างแรงบันดาลใจ เส้นทางอาชีพในอนาคต พร้อมเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทันต่อเทคโนโลยี ปลูกจิตสำนึกด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาประเทศ ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” กิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้ชื่อ ตะลุยดินแดนมนุษย์ไฟฟ้า PEA มีกิจกรรมกระตุ้นความคิด เสริมสร้างความรู้ ด้านความปลอดภัย ปลูกจิตสำนึกการเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) มีกิจกรรมนันทนาการ มีฐานความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ PEA การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยเปิดบ้านให้เด็กและเยาวชน เยี่ยมชมสำนักงาน ห้องทำงานผู้บริหาร กิจกรรมขึ้นรถกระเช้าฮอทไลน์ พร้อมทั้งจุดบริการอาหารว่าง และลุ้นรางวัลอีกมากมาย โดยมีผู้ปกครองเด็กและเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 3,600 คน อ่านต่อ ...
PEA โคกโพธิ์ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 11 ก.ค.62 เวลา 09.30 นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดงานกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านควนลังงา ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขาสาอำเภอโคกโพธิ์ โดย นายฉัตรชัย พรหมชัย ผู้จัดการ และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการ รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า รับชำระค่ากระแสไฟฟ้า ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าและดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น PEA SMART PLUS ได้รับความสนใจจากประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก พร้อมนี้ยังได้มอบของที่ระลึก สำหรับผู้ที่เข้ารับบริการ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด