ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง ประจำเดือน กันยายน 2563
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563
การปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการ e-Service
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการ e-Service ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านไผ่ อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์ศููนย์รับเรื่องร้องเรียน ศอตช. จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประสงค์จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จำนวน 1,025 รายการ) อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด