ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA นาทวี จัดโครงการ “PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID-19” ระลอก 3
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุจินท์ ชูช่วย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาทวี พร้อมผู้บริหารและพนักงาน มอบอุปกรณ์สิ่งของเครื่องมือ เช่น ถังขยะติดเชื้อ, ถุงขยะติดเชื้อ, เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบแสกนฝ่ามือ, เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด, พัดลม, น้ำดื่ม จำนวน 500 ขวด และหน้ากากผ้า PEA ให้กับนางจินตนา ด้วงปาน รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลืออุปกรณ์สิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนามต่อไป จากสถานการณ์ COVID–19 ระลอก 3 มีประชาชนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียงพอ จึงได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยทั่วประเทศ PEA จึงได้ดำเนินโครงการ PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ค่ายมหาจักรีสิรินธร ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 100 เตียง ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้ป่วยจำนวน 19 ราย เข้ารับการักษาอยู่ อ่านต่อ ...
PEA นาทวี ร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุจินท์ ชูช่วย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาทวี พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกับ นายนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำอำเภอนาทวี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยเป็นการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอนาทวี อ่านต่อ ...
PEA นาทวี จัดกิจกรรม "PEA Go Green” ปลูกต้นไม้ยืนต้นครั้งใหญ่ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาทวี
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00 น นายสุจินท์ ชูช่วย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาทวี พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาทวี จัดกิจกรรม "PEA Go Green ปลูกไม้ยืนต้นครั้งใหญ่ในพื้นที่สำนักงาน โดยร่วมกันปลูก ต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้น คือ ต้นหว้า และต้นตะเคียน จำนวน 20 ต้น เพื่อเป็นการตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
PEA นาทวี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัส COVID-19
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. นายสุจินท์ ชูช่วย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาทวี ได้รับการสนับสนุนการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อการป้องกันไวรัส COVID-19 จากเทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยการส่งเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การฉีดพ่นและน้ำยาฆ่าเชื้อ มีการฉีดพ่นภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงานของพนักงาน และส่วนการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟ ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการรับคำร้อง และรับชำระค่ากระแสไฟฟ้า อาคารส่วนแยกแผนกต่าง ๆ อาคารคลังพัสดุ ห้องประชุม รวมถึงห้องน้ำที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันสร้างความปลอดภัย ความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มารับติดต่อรับบริการที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาทวี
PEA นาทวี จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00น. นายสุจินท์ ชูช่วย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาทวี เป็นประธานเปิด กิจกรรม Big Cleaning Day “กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากร ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาทวี ร่วมใจกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณสำนักงาน ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ในการจัดเก็บและการวางอุปกรณ์ภายนอกอาคาร, ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและทางเดิน, ปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกคูระบายน้ำ โดยเป้าหมายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้เป็นสำนักงานที่น่าอยู่ ตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจและสุขภาพจิตที่ดีในการทำงานของพนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากร และทำงานอย่างมีคุณภาพในด้านการบริการ ส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร
... อ่านทั้งหมด