ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์วิธีการยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีบุคคลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้า
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
PEA เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ไฟไม่เกิน 230
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
กฟจ.พท.และ กฟส.ในสังกัด ร่วมประชุมปรับปรุงข้อมูลในเวบไซต์
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกกฎหมาย
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ กฟส.ควนขนุน ร่วมประชุมชี้แจง การจัดทำ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 วันที่ 22 - 24 มี.ค. 2560 คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ กฟส.ควนขนุน ร่วมประชุมชี้แจง การจัดทำ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ณ ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ Scada อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด