ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกุมภวาปีและสถานที่ให้บริการ
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกุมภวาปี
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด