ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม CSR ขยายอาณาเขตและปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณพื้นที่ รพ.สนามบ้านพังเภา อ.สทิงพระ เพื่อรองรับผู้ป่วยรักษาอาการโควิด-19 เพิ่มขึ้น
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประชุมและวางแผนเพื่อรองรับงานก่อสร้างคลองชลประทาน เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย กระทบกับความมั่นคงในวงกว้างของระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กฟส.สทิงพระไปเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่อง "การใช้พลังงานทดแทนในชุมชน" ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ช่องทางการร้องเรียน กฟภ.อ.สทิงพระ
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ช่องทางการร้องเรียน/ติชม/เสนอแนะ
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด